झरा निळा सावळा

Submitted by निरु on 17 April, 2020 - 15:03

झरा निळा सावळा

डोंगरमाथ्यावरुन झरते हळुहळु झुळझुळा
वाहत जाई शुभ्रजल ते प्रतिबिंबे घननिळा

इथले तिथले मिसळत बिलगत रुंदावे ते पाणी 
दगडादगडातून जन्मला झरा शुभ्र अन् निळा

सपाट रानी काठांवरती तरुवेलींची दाटी
संथ प्रवाही वाहत जाई प्रौढ झरा सावळा

संथावल्या पाण्यामध्ये उठवी तरंग मासोळी,
क्षणी त्याच टिपे तिला ध्यानस्थ शुभ्र बगळा

काठावरच्या वृक्षावरती सानरंगुला पक्षी
लकेर घेई मजेत फुलवून गळा निळाजांभळा

हलके हलके वहात जाई पान एक हिरवे
खुडलेल्या सृजनाचा तरंगत जाई सोहळा

असा वाहता झरा संपला भासतसे कड्यापाशी
परि कोसळे प्रपात बनुनि प्रवाह अविरत मोकळा

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान !

छान!!

मस्तच!
"सानरंगुला पक्षी" भारी

हलके हलके वहात जाई पान एक हिरवे
खुडलेल्या सृजनाचा तरंगत जाई सोहळा

असा वाहता झरा संपला भासतसे कड्यापाशी
परि कोसळे प्रपात बनुनि प्रवाह अविरत मोकळा

हे फरच आवडलं.

सुंदर .

काहीच साम्य नाहीये पण औदुंबर आठवली . का ते नाही सांगता येणार मात्र.

आदिश्री, मन्याऽ, अजय चव्हाण, अरिष्टनेमी, राघव_, वेडोबा, मनीमोहोर....
सर्वांच्या उत्साहवर्धक प्रतिसादाबद्दल मनःपूर्वकआभार..