इंद्रधनू

Submitted by _तृप्ती_ on 12 November, 2019 - 07:54

कधी भरलं आभाळ, कधी भरलं आभाळ
तूच तुझे तुला आता, क्षण एवढे सांभाळ

कधी झालं रे मोकळं, आभाळ हे मोकळं
सुख आलं दारी आता, क्षण एवढे सांभाळ

भरलं हे आभाळ, मोकळं हे आभाळ
तूच घाल आता मेळ, पाठशिवणीचा खेळ

ज्याला कळलं कळलं, त्याचं पारडं भरलं
श्रावण हा ज्याचा त्याचा, त्यात इंद्रधनू सजलं

Group content visibility: 
Use group defaults

सुंदर!!!
>>>> श्रावण हा ज्याचा त्याचा, त्यात इंद्रधनू सजलं>>>> वाह!!

छान!

धन्यवाद मन्या, हर्पेन, निरू, बोकलत, अज्ञातवासी. मला कविता फार जमत नाहीत. ओव्या च्या वळणावर लिहिण्याचा प्रयत्न केला Happy