सोळा आण्यांच्या गोष्टी- सोबत-मन्या ऽ

Submitted by मन्या ऽ on 15 September, 2019 - 02:07

सोबत...

ती मोठ्मोठ्यानं हाका मारत होती..
"थांबा.. थांबा.. मला नाही राहायचं इथं.."

"मलाही यायचंय तुमच्यासोबत.."

"प्लीज.. मला ईथे एकटीला सोडुन जाऊ नका"

ती रडत रडत आपण कुठे आहोत हे समजण्याचा प्रयत्न करत असते..

नव्या ठिकाणी घाबरलेली ती तिथेच ग्राऊंडवर एका झाडाखाली ग्लानीत झोपी जाते..

आणि इकडे घरी
तिला झोपेतच दरदरुन घाम फुटलेला असतो..

ती झोपेतही बडबडतीये..
"मला नका इथे सोडुन जाऊ"

"मला नाही राहायचं इथे.."

तेवढ्यात तिची आजी तिला झोपेतुन उठवायचा प्रयत्न करत असते..
.
.
.
ती दचकुन उठते..
.
.
पण आजुबाजुला कोणीच नसतं..
.
.
.
थंडगार वार्याची झुळुक भेदरलेल्या तिला अचानकच शांत करुन जाते..

(Dipti Bhagat)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

च्रप्स, सुपु प्रतिसादासाठी
खुप खुप धन्यवाद!

@च्रप्स
कथेतल्या प्रमुख पात्राला म्हणजेच 'तिला' तिचे आईवडील तिच्या आजीच्या मृत्युनंतर हॉस्टेलमधे घालणार असतात..(हॉस्टेलचा मुद्दा मला वाचकांपर्यत नीट पोहचवता आला नाही.)
ते सर्व पहिल्या स्वप्नात दाखवायचा प्रयत्न मी केला आहे..

कथेतला ट्विस्ट 'आणि इकडे घरी तिला झोपेतच दरदरुन घाम फुटलेला असतो' या ओळीत दाखवला आहे..
नंतर थंडगार वार्याची झुळुक म्हणजेच तिची आजी असा दाखवायचा प्रयत्न केला आहे..

थंडगार वार्याची झुळुक भेदरलेल्या तिला अचानकच शांत करुन जाते..>........
म्हणजेच आजी ......
खूपच छान कल्पना आहे
मला कथा ही आवडली आणि कल्पनाही