सोळा आण्याच्या गोष्टी- "दाह" - निरु

Submitted by अ'निरु'द्ध on 5 September, 2019 - 05:22

काय सुखाने रहात होतो आम्ही.
उबदार वातावरण, अन्नाचा सुकाळ, अवतीभवती छान ओलावा, कायम सुखकारक संवेदना.
आणि छान छान जोडीदारिणी.
बागडणारी आमची बाळंही.

पण अचानक हे काय झालंय काहीच कळत नाही.
अंगाचा नुसता दाह होतोय.
होरपळून जातोय नुसता.
गुदमरायलाही होतंय.
अंगावरच्या रोमारोमात वेदना जाणवतेय, मरणप्राय.

खेचतंय कोणीतरी खाली खाली.
अजून खाली.

आता पडतोय कुठल्यातरी चकचकीत पांढर्या गुळगुळीत पृष्ठभागावर.
एकामागोमाग एक.
वेगळ्याच गलिच्छ घाणी बरोबर.
आणि त्यात आता हा भोवंड आणणारा पाण्याचा भोवरा.
कुठे घेऊन चाललाय कळतंच नाहीये.

संपलं आता सगळं.
हाच आपला सर्वांचा शेवट
----------------------------------------------------------
डाॅक्टर, चुकलंच आमचं.
तुमचं आधीच ऐकायला हवं होतं.
तुमचं जंताचं औषध घेतल्यावर रेणु आता एकदमच बरी आहे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

किल्ली
पहिल्या वहिल्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद...

हेहे.....
मस्त ... आधी वाटले न्यूकलेअर बॉम्ब फुटला की काय...

एकदम यकक करायला लावणारी तरीही मजेशीर....

ईईई, काय हे

एकदम यकक करायला लावणारी तरीही मजेशीर...>>+११

ईईईईई!
जमलीये कथा >>> परफेक्ट प्रतिक्रीया.

शेवटपर्यंत 'रहस्य' कळलं नाही, कुणी न उकलून सांगताही समजली. त्यामुळे लय भारी.

वेगळंच जग
वेगळाच विचार
वाचकांना ई करायला लावणारी
तरी गंमतशीर गोष्ट

छान.
मला ग्लोबल वॉर्मिंग आणि पक्षी बोलतोय असं वाटत होतं.. Happy

Pages