सोळ्या आण्याची गोष्टी - "ती " - रश्मी..

Submitted by रश्मी. on 4 September, 2019 - 05:41

वेळेवर येणे याला जमणारच नाही ! संतापाने पुटपुटत सोन्या , शंकुच्या नावाने शिमगा करत येरझारा घालत होता. त्याला कसलिशी चाहूल लागली आणी त्याने वळुन डावीकडे पाहीले. डोळे भक्कन मोठे झाले, तोंडाचा आ झाला, हातपाय थरथरु लागले . समोरुन ती तिच्याच धुंदीत चालत येत होती. उजळ वर्ण, वार्‍यावर उडणारे मऊशार केस, डौलदार चाल चेहेर्‍यावर आत्मविश्वास झळकत होता. सोन्या स्तब्ध होऊन तिला नजरेने पित होता.

काय रे? मला उशीर झाला ना ! असे म्हणत शंकु मागुन आला आणी तो पण नजर विस्फारुन त्या सौंदर्यवतीकडे बघु लागला.

तोच.... ... सांवतांनी फेकलेल्या शिळ्या माश्याच्या कालवणाचा वास येऊन " तिने" परसात झेप घेतली आणी पाठोपाठ दोघेही म्यांव करत उड्या मारत गेले...

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

ते दोघे बोके होते तर.>> नाही. एक बोका आणि एक मांजर. छान आहे, पण सोन्या नावावरूनच एखाद्या पाळीव प्राण्याबद्दल असेल असे वाटले होते Happy

छान

हा हा छानेय.
टॉम अँड जेरी मधला टॉम आणि एक भटका बोका, एका श्रीमंत मांजरीच्या प्रेमात पडतात, डोळ्यात बदाम वगैरे तो एपिसोड आठवला.

मस्त

छान

छान

Pages