सावज (भाग २)

Submitted by अनाहुत on 24 August, 2019 - 00:45

...

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पुढचा भाग कुठे आहे?
आणि काय प्रकार आहे हा?
लिहून इथे टाकायचे, परत काढायचे, परत टाकायचे आणि परत काढून डायरेक्ट गायब व्हायचे??
जर हेच होणार असेल तर कथा सुरु करताच कशाला?