खेळ शब्दांचा -२- शेतीसंबंधीत वस्तू आणि शब्द.

Submitted by संयोजक on 14 September, 2018 - 23:36

आपण नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारांचे झब्बू खेळत असतोच. कधी पत्त्यांचा , कधी गाण्यांचा तर कधी म्हणींचा. या गणेशोत्सवात आपण खेळणार आहोत शब्दांचा झब्बू. प्रकार सोप्पा आहे एकदम. दररोज एक विषय असेल. त्याला धरून आपण झब्बू खेळायचा आहे. या उपक्रमातून आपण खेळ तर खेळणार आहोतच त्याचबरोबर वापरात असलेले किंवा नसलेले असे मराठी शब्द वापरणार आहोत. काहींना सगळे शब्द माहिती असतील तर काहींना नवीन शब्द कळतील आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोगही करता येईल.
काही नियम :
१) संयोजक दर दोन दिवसांनी एक विषय देतील.
२) त्या विषयावर आधारित पहिला क्लू देतील.
३) तो क्लू वापरून त्या विषयावर आधारित शब्द लिहायचा.
४) जो सगळ्यांत आधी बरोबर शब्द लिहील तो पुढचा क्लू देणार.
हे उदाहरण पहा:
दोन्ही हात कलेत/ युद्धात सारख्याच कौशल्याने वापरू शकणारा
- - सा -
उत्तर: सव्यसाची
चला मग व्हा तयार आणि लावा डोके कामाला !
विषय क्र २ - शेतीउपयोगी वस्तू आणि शब्द.
क्लू
याचा उपयोग नांगरणी साठी होतो
_ _ र

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

क _ _

मला तरी अवघड वाटतोय हा विषय, शेतीची काहीच माहिती नाही. पण काय काय शब्द येतात ते वाचायला आवडेल.

- - र

मी दिला बघा. पेरणीसाठी

शेती उपयोगी काही अवजारांना विदर्भात वेगळे पश्चिम महाराष्ट्रात वेगळे तर मराठवाड्यात वेगळे नांव असु शकते.

रिपर माहिती नाही.
बी पेरायला लागते हे अवजार.

पाभर?

_ ळ _

_ फ _

Pages