खेळ शब्दांचा -१- शालेय उपयोगी वस्तू

Submitted by संयोजक on 13 September, 2018 - 00:07

खेळ शब्दांचा
आपण नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारांचे झब्बू खेळत असतोच. कधी पत्त्यांचा , कधी गाण्यांचा तर कधी म्हणींचा. या गणेशोत्सवात आपण खेळणार आहोत शब्दांचा झब्बू. प्रकार सोप्पा आहे एकदम. दररोज एक विषय असेल. त्याला धरून आपण झब्बू खेळायचा आहे. या उपक्रमातून आपण खेळ तर खेळणार आहोतच त्याचबरोबर वापरात असलेले किंवा नसलेले असे मराठी शब्द वापरणार आहोत. काहींना सगळे शब्द माहिती असतील तर काहींना नवीन शब्द कळतील आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोगही करता येईल.
काही नियम :
१) संयोजक दर दोन दिवसांनी एक विषय देतील.
२) त्या विषयावर आधारित पहिला क्लू देतील.
३) तो क्लू वापरून त्या विषयावर आधारित शब्द लिहायचा.
४) जो सगळ्यांत आधी बरोबर शब्द लिहील तो पुढचा क्लू देणार.
हे उदाहरण पहा:
दोन्ही हात कलेत/ युद्धात सारख्याच कौशल्याने वापरू शकणारा
- - सा -
उत्तर: सव्यसाची
चला मग व्हा तयार आणि लावा डोके कामाला !
विषय क्र १ शालेय उपयोगी वस्तू
याने आपल्या शिक्षणाची सुरवात झाली
पा_

Group content visibility: 
Use group defaults

__गो_

ही आता शाळांमध्ये असते का माहिती नाही, पण आमच्या वेळेस होती आणि आधीही असावी.

माझ्या मनात पृथ्वीगोल नव्हतं, पण मस्त उत्तर आहे. मला चालेल. Happy माझं उत्तर सांगू का?

डा ळाला क्लू द्या एखादा.

स्थित विद्युत समजवायला वापरायचे ना! काचेचा दांडू लोकरी कापडावर खसाखसा घासा आणि भेंडगोळीजवळ न्या, मग ती भेंडगोळी त्याच्याकडे आकर्षिली जाते इ. इ. मक्याच्या कणसाच्या मगजापासून मिळते, अशी माहिती प्रयोगशाळेतल्या काकांनी दिली होती.

हायला, मला भेंडगोळी चा अर्थ, आपल्याला उत्तर आले नाही म्हणजे आपल्यावर एक भेंडगोळी बसली असा असेल असे वाटुन गेले.

भेंडगोळीचा विद्युतदर्शक, (इलेक्ट्रोस्कोप) सुवर्णपत्रांचा विद्युतदर्शक (हा मराठी शाळेत कुठनं यायला!) इ. होते पुस्तकांमध्ये. दोन भेंडगोळ्या एकाच स्टँडला बांधून दोघांनाही भारित दांडूने स्पर्श केला, की त्या दोन्ही एकमेकांपासून लांब जायच्या. असो.

भेंडगोळी मक्याच्या कणसाच्या मगजापासून नाही भास्कराचार्य, मक्याचा किंवा ज्वारीचा जो कडबा असतो किंवा त्याला ताटं म्हणतात ती सोलली की आत थर्माकोलसारखा हलका वाळलेला मगज असतो, तो कापता आणी घासता येतो, आम्ही त्याची बैलगाडी बनवायचो. त्याची मगजाची गोळी म्हणजे भेंडगोळी.

Pages