खेळ शब्दांचा - ३ - वस्त्रालंकार - कपडे / दागिने

Submitted by संयोजक on 27 August, 2017 - 23:58

खेळ शब्दांचा - ३ - वस्त्रालंकार - कपडे / दागिने
आपण नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारांचे झब्बू खेळत असतोच. कधी पत्त्यांचा , कधी गाण्यांचा तर कधी म्हणींचा. या गणेशोत्सवात आपण खेळणार आहोत शब्दांचा झब्बू. प्रकार सोप्पा आहे एकदम. दररोज एक विषय असेल. त्याला धरून आपण झब्बू खेळायचा आहे. या उपक्रमातून आपण खेळ तर खेळणार आहोतच त्याचबरोबर वापरात असलेले किंवा नसलेले असे मराठी शब्द वापरणार आहोत. काहींना सगळे शब्द माहिती असतील तर काहींना नवीन शब्द कळतील आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोगही करता येईल.
काही नियम :
१) संयोजक दर दोन दिवसांनी एक विषय देतील.
२) त्या विषयावर आधारित पहिला क्लू देतील.
३) तो क्लू वापरून त्या विषयावर आधारित शब्द लिहायचा.
४) जो सगळ्यांत आधी बरोबर शब्द लिहील तो पुढचा क्लू देणार.

तिसरा विषय :
वस्त्रालंकार - कपडे / दागिने
(वस्तूंची नावे मराठी असावीत असे पहा)

तिसरा क्लू :
बांगडीचा एक प्रकार
_ _ डी

Group content visibility: 
Use group defaults

वावे, बरोबर आहे . फक्त माझं उत्तर गव्हाची माळ असं होतं. पण तुम्ही ९९.९९ %बरोबर ओळखलत.
पुढचं कोडं तुम्ही द्या

रूळ ?

पण कानामात्रा नाहीये मग बरोबर नाहीये माझा गेस

गोल मण्यांचा गजरा बनवल्यासारखा दिसणारा हा चांदीचा अलंकार असून कोकणात याचा प्रसार अधिक असल्याचे दिसून येते.

कडं

पण तुमचं उत्तर काय आहे वावे?अजून एखादा क्लु ?>>
हा घ्यायला पुण्यात तरी ( विशिष्ट दिवशी) रांगा लागलेल्या पाहिल्या आहेत Wink

वळ

वळ

Pages