विडंबन : फणा

Submitted by मित्रहो on 5 July, 2015 - 02:05

(कवि कुसुमाग्रज उर्फ तात्यासाहेब शिरवाडकर यांची माफी मागून)

ओळखलत का सर मला, दारात आला कोणी
केस नव्हते विस्कटलेले, डोळ्यात नव्हते पाणी
क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलला छाती काढून,
‘इनकम टॅक्सची धाड आली, गेली मान वाढवून’
कैदाशिनीसारखी नुसती कागदी घोडी नाचली,
सारी खाती गोठविली, स्वीस बँक मात्र वाचली.
कॅश वेचली, लॉकर सील केली, दागिणेही नेले
गादीखाली म्हणून प्रॉपर्टीचे पेपर तेवढे वाचले
वकीलाला घेउन संगे सर आता लढतो आहे
एकेक मुद्दा काढतो आहे, चिखलफेक करतो आहे
फोनकडे हात जाताच हसत हसत उठला
‘ओळख नको सर’, जरा कोडगेपणा वाटला.
काढून घेतले पद, तरी अजूनही काढतोय फणा,
पाठीवरती हात ठेउन, तुम्ही फक्‍त चर म्हणा!

मित्रहो
https://mitraho.wordpress.com/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

:: मस्त.

धन्यवाद
कुसुमाग्रज हसले असतील पण ही परिस्थिती बघून वाइट वाटले असेल.

>>या सरांचे नाव "श" ने सुरु होते का?
नाही हो , असे सर आणि विद्यार्थी सर्वत्रच असतात

<<<
फोनकडे हात जाताच हसत हसत उठला
‘ओळख नको सर’, जरा कोडगेपणा वाटला.
काढून घेतले पद, तरी अजूनही काढतोय फणा,
पाठीवरती हात ठेउन, तुम्ही फक्‍त चर म्हणा!
>>>

हा हा हा, झकास.