हा देहाचा सुर्य कलू दे...

Submitted by दुसरबीडकर on 5 October, 2014 - 12:16

हा देहाचा सुर्य कलू दे..
आयुष्याची सांज ढळू दे..!!

इतके प्रेमळ बनव मला की ..
मी मेल्यावर दुःख रडू दे...!!

हळहळणार्या तुळशीलाही..
मुसमुसते अंगण समजू दे ..!!

काच मनाची कणखर व्हावी..
ओरखडेही 'नरम' पडू दे..!!

हट्ट मुलाचे पुरवत असता...
'माझे बाबा' परत कळू दे..!!

दे सुख नावाचे तणनाशक ..
बहर मिळू दे दुःख जळू दे..!!

-गणेश शिंदे..!!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

आवडली. बाबा हा खयाल व हाताळणी मध्ये नाविन्य जाणवले नाही बाकीचे सगळे शेर आवडले तुळशीचा खयाल बेस्ट वाटला .गुणगुणायला शेवटचा छान वाटला . जरा शुभंकरोतीचा फील आला शेवटच्या ओळीत आवड्ले !
असो
लिहीत रहा सरावाने सफाई येइलच
शुभेच्छा

छानच