चाल चाल बाळा ....

Submitted by पुरंदरे शशांक on 13 January, 2014 - 01:22

चाल चाल बाळा ....

चला चला चला
पाय टाका जरा
सोनु मोठी राणी (सोनु मोठा राजा)
काय तिचा तोरा (काय त्याचा तोरा) Happy

पाऊल एकेक
उचला अस्सेच
थोडे थोडे पुढे
टाका हलकेच

डुगडुगु डुगडुगु
होतीये गाडी
जरा गडबडे
मागे पुढे थोडी

कशी आता झाली
हळुहळु चाली
मजा किती किती
द्या बै टाळी....

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान.... ठेक्यात म्हणता येते.

"जरा गडबडे
मग पुढे थोडी"

इथे

"जरा गडबडे
मागे पुढे थोडी"

असे केल्यास ??

मस्त
शेवट जरा हलल्यासारखा वाटला

खरं की नै सोनू
किती मजा आली<<<< अश्या ओळीने शेवट झाला असता तर ...
असो
आपण ह्या बालसाहित्य-विषयात तज्ञ आहात मी फक्त सुचेल ते बोलून टाकले
धन्यवाद