चाल चाल बाळा ....

चाल चाल बाळा ....

Submitted by पुरंदरे शशांक on 13 January, 2014 - 01:22

चाल चाल बाळा ....

चला चला चला
पाय टाका जरा
सोनु मोठी राणी (सोनु मोठा राजा)
काय तिचा तोरा (काय त्याचा तोरा) Happy

पाऊल एकेक
उचला अस्सेच
थोडे थोडे पुढे
टाका हलकेच

डुगडुगु डुगडुगु
होतीये गाडी
जरा गडबडे
मागे पुढे थोडी

कशी आता झाली
हळुहळु चाली
मजा किती किती
द्या बै टाळी....

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - चाल चाल बाळा ....