तों.पा.सू. - ब्राऊन राईस नूडल्स - sonalisl

Submitted by sonalisl on 26 September, 2012 - 16:19

ब्राऊन राईस नूडल्स विथ व्हेजीटेबल्स

bricendl.JPG

साहित्य : रबर बँड(१ पाकिट), कात्री, रंगपेटी, Crayon(हिरवा,केशरी,लाल्), लायटर, Nail Enamal, Fevicol, Thermocol, खोड-रबर.
sahitya.JPG

कृती : ब्राऊन राईस बनवण्यासाठी रबरबँड्चे कापून तुकडे केले. Thermocolचे एकदम बारिक तुकडे करून ते Fevicol ने चिकटवून त्याला ब्रोकोलीचा आकार दिला. त्याला रंग देण्यासाठी हिरव्या रंगाचे Crayon लायटरने वितळवून त्याचे थेंब ब्रोकोलीवर टाकले. तसेच गाजर बनवण्यासाठी Thermocolचे तुकडे केले. त्यावर केशरी रंगाचे Crayon वितळवून लावले. (रंग नीट बसत नसल्याने Crayon वापरले) तोफू बनवण्यासाठी खोडरबरचे चौकोनी तुकडे करुन त्याच्या कडा लायटरने थोड्या जाळल्या. (मेणबत्ती वापरल्यास काळे पडते)

हे सर्व एका बाऊल मधे घेऊन त्याला तेलाची चकाकी देण्यासाठी त्यावरून Nail Enamal चा ब्रश फिरवला.

brndl.JPG

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

काय मस्त दिस्तंय! पहिला फोटो बघितला तेव्हा तों.पा.सु.साठी प्रवेशिका आहे हे लक्षात न आल्यानं, खाली आता (खरीखुरी) पाककृती दिसेल असं वाटलं. Happy

कृती : ब्राऊन राईस बनवण्यासाठी रबरबँड्चे कापून तुकडे केले. Thermocolचे एकदम बारिक तुकडे करून ते Fevicol ने चिकटवून त्याला ब्रोकोलीचा आकार दिला. त्याला रंग देण्यासाठी हिरव्या रंगाचे Crayon लायटरने वितळवून त्याचे थेंब ब्रोकोलीवर टाकले. तसेच गाजर बनवण्यासाठी Thermocolचे तुकडे केले. त्यावर केशरी रंगाचे Crayon वितळवून लावले. (रंग नीट बसत नसल्याने Crayon वापरले) तोफू बनवण्यासाठी खोडरबरचे चौकोनी तुकडे करुन त्याच्या कडा लायटरने थोड्या जाळल्या. (मेणबत्ती वापरल्यास काळे पडते)

>>>>>>>>>> प्रचंड कल्पनाशक्ती दाखवल्याबद्दल _______/\______ . एकदम आऊट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. रबरबँड, इरेजर, क्रेयॉन्स वितळवून रंग देणे ..... प्रचंड आवडलं. Happy

दिसतंयही मस्तच.

. छान केलंय विचारपूर्वक>>>>>>>>+++++++++११११११११

Pages