बालचित्रवाणी (उपक्रम) - प्रवेशिका (मुदत संपल्यामुळे प्रवेशिका स्वीकारणे बंद करत आहोत)

Submitted by संयोजक on 16 September, 2012 - 22:09

या उपक्रमाचे नियम व प्रवेशिका कशा पाठवाव्यात हे पाहण्यासाठी या दुव्यावर जा.

'बालचित्रवाणी' ह्या मायबोली गणेशोत्सव २०१२ मधील उपक्रमासाठी आलेल्या प्रवेशिका येथे एकत्रीत स्वरूपात पहावयास मिळतील.

१) बालचित्रवाणी - सानिका - तोषवी
२) बालचित्रवाणी - आरोही - गजानन
३) बालचित्रवाणी - सावलीची बाहुली - सावली
४) बालचित्रवाणी - अर्जुन - _मधुरा_
५) बालचित्रवाणी - श्रिया - गायत्री १३ (गाणे)
६) बालचित्रवाणी - शिरीन- प्राजक्ता_शिरीन
७) बालचित्रवाणी - श्रिया - गायत्री १३ (गोष्ट)
८) बालचित्रवाणी - श्रिया - गायत्री १३ (श्लोक)
९) बालचित्रवाणी - ओजल - ज्ञाती
१०) बालचित्रवाणी - शार्वी - दीप्स
११) बालचित्रवाणी - सान्वी - प्राजक्ता३०
१२) बालचित्रवाणी - श्रीया - प्राजक्ता३०
१३) बालचित्रवाणी - अर्चिस - बिल्वा
१४) बालचित्रवाणी - सिद्धेश - मुग्धानंद
१५) बालचित्रवाणी - रुद्राक्ष - MallinathK

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users