मी Paint केलेले कुर्ते ... १

Submitted by Avanti Kulkarni on 9 September, 2012 - 04:04

मी हाताने पेंट केलेले कुर्ते ...

2012-06-01.jpg

kalakusar16-001.jpg

kalakusar17.jpg

kalakusar19.jpg

kalakusar20.jpg

kalakusar24-001.jpg

kurti 3.jpg

kurti-001.jpg

kurti1.jpg
१०
kurti3-001.jpg
११
kurti4.jpg
१२
kurti7.jpg
१३
IMG_2998.jpg
१४
IMG_3003.jpg
१५
IMG_3019-002.jpg
१६
IMG_3020.jpg
१७
IMG_3023.jpgआत्ताच केले ....
१८
IMG_3032.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खरच अतिशय सुंदर.
तुम्ही हे विकत देता का ? किंवा मागणीनुसार बनवुन देता काय ? असल्यास कळवावे किंमत वगैरेसहित.
धन्यवाद.

मस्त

मी ३ आणि १३ नंबर घेतले.... कापड अगदी अप्रतिम आहे... प्रत्यक्षात अवंतीची कला जास्तच छान वाटते आहे... अवंतीचे मनापासुन कौतुक.....

Pages