तीळाच्या वडया

Submitted by सुलेखा on 12 January, 2012 - 04:58
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
लागणारे जिन्नस: 

tilachya vadya-22222.JPG
२ वाटया तीळ भाजुन त्याचे मिक्सर वर जाडसर कुट करुन घ्यावे..
१ वाटी [सपाट] भरुन भाजलेल्या शेंगदाण्याचे जाडसर कुट..
२ वाटी साखर..
साखर भिजेल इतके अर्धी वाटी पाणी..
वरुन लावायला खोबरा बुरा अर्धी वाटी..[बाजारात मिळणारा तयार बारीक खोबर्‍याचा किस.]

क्रमवार पाककृती: 

दोन ताटांना व एका वाटीला खालुन तुपाचा हात लावुन ठेवावा..या ताटात च वडयांचे मिश्रण टाकुन वडया पाडायच्या आहेत..तुप लावल्याने वडया सहज सुटतील..साखरेत पाणी घालुन गॅसवर दोन तारी पाक करावा..सतत ढवळावे..लाडुसाठी करतो तसा पाक करायचा आहे..
पाक तयार झाला कि गॅस बन्द करुन त्यात शेंगदाणा कुट टाकुन ढवळावे .नंतर तीळाचे कुट थोडे थोडे टाकत ढवळावे..सगळे मिश्रण एकत्र ढवळले कि घट्टसर गोळा तयार होईल..
तुप लावलेल्या ताटात मिश्रणाचा अर्धा गोळा टाकुन तुप लावलेल्या वाटीने ताटभर एकसारखा पसरावा..उरलेला गोळा ही असाच दुसर्‍या ताटात पसरावा..त्यावर खोबरा किस भुरभुरावा व वाटीने दाबावा.हे मिश्रण कोंबट असतानाच त्याच्या वडया पाडाव्या..
tilachya vadya-111111.JPG

वाढणी/प्रमाण: 
आवडेल तितक्या..
अधिक टिपा: 

या प्रमाणात भरपुर वडया तयार होतात.आधी दाणेकुट नन्तर तीळ कुट टाकावे ..मिश्रण ढवळत असताना तीळ्कुटाचा अंदाज येतो..माळव्यात अशा साखरेच्याच वडया करतात..तर गुळाच्या पाकात भाजलेले तीळ घालुन पातळ पापड करतात..तसेच गुळाच्या पाकातली तीळ व दाणे घालुन गुड-दानी करतात..

माहितीचा स्रोत: 
माळवी खासियत..
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Pages