विमलाबाई गरवारे प्रशाला

Submitted by चीकू on 17 July, 2011 - 13:11

विमलीज ग्रूप - इथे पोस्टी टाका...म्हणजे वाहून जाणार नाहीत बहुतेक Happy

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

गाडगीळ सरांचा खरंच खूप दरारा होता. आम्ही पापभीरु अ तुकडी विद्यार्थिनी असलो तरी आमच्या ग्रुप मधे गाडगीळ सरांच्या अंगठीच्या हाताने बुक्की वगैरे मारण्याच्या शिक्षेच्या हॉरर कथा डिस्कस व्हायच्या !!
सरांना श्रद्धांजली!!

होय, अंगठीच्या हाताने बुक्की, बरोबर, आठवले खरे! आम्हाला ते शिकवायला कधीच नव्हते, पण दोन वर्षे गणपतीच्या दिंडीत मात्र मी होतो.

मैदेवी, तुम्ही दहावी किती साली झालात?

होय, कालच कळले

माझेही आवडते सर

एन सी सी चे प्रमुख होते

श्रद्धांजली

ओह वाईट बातमी Sad
सर कायम हसतमुख असायचे , गप्पा मारत शिकवायचे !

Pages