सोबत

Submitted by मोहना on 15 June, 2011 - 19:36

सृष्टीने बहुधा
पावसालाच कलाकार केलं
दारावरच्या पागोळ्यात
माझं एकटेपण विरुन गेलं!

पुन्हा एकदा बालपण आलं
नकळत पावसात चिंब चिंब भिजणं झालं!

विजेच्या डोळ्यात माझा आनंद उतरला
ढगाने सुद्धा ढोल बडवला
पाऊस अखंड बरसत राहिला
माझ्या साथीने गातच गेला....!

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

छानच