रेकी

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 26 May, 2011 - 09:42

रेकी

१. रेकी कशी शिकावी? किती दिवसात शिकता येते?

२. रेकीमुळे अनेक आजार बरे करता येतात ( स्वतःचे व दुसर्‍यांचे) . याबाबत कुणाचा अनुभव आहे का?

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

रेकि म्ह् नजे संमोह् न ,रेकि शिकतना तुम्हि अध्यत्मिक बाब तित थोडासा विचार केला त र रेकि लव कर शिकु शक ता.