निसर्गोपचार

उरळी-कांचन निसर्गोपचार केंद्र

Submitted by शर्मिला फडके on 5 April, 2014 - 05:00

उरळी-कांचन निसर्गोपचार केंद्रात राहून आलेले आहेत का कोणी इथे? ऐकीव किंवा वैयक्तिक अनुभव वाचायला आवडतील.

रेकी

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 26 May, 2011 - 09:42

रेकी

१. रेकी कशी शिकावी? किती दिवसात शिकता येते?

२. रेकीमुळे अनेक आजार बरे करता येतात ( स्वतःचे व दुसर्‍यांचे) . याबाबत कुणाचा अनुभव आहे का?

Subscribe to RSS - निसर्गोपचार