बोलगाणी - प्रवेशिका २ (तोषवी)

Submitted by संयोजक_संयुक्ता on 20 February, 2011 - 23:38
मायबोली आयडी - तोषवी
मुलीचे नाव - सानिका

हे गाणे माझ्या आजीने( सानिका च्या पणजी ने कै. सुधाताई लक्ष्मण जोशी ) माझ्या लहानपणी माझ्या साठी स्वतः रचले होते.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खणखणीत आवाज Happy
शाब्बास सानिका.
पहिली पिशवी मम्माला, दुसरी बाबांना>>>>>>मस्तच!!!!

मस्त! Happy

सानिका, तू किती स्पष्ट आणि खणखणीत आवाजात म्हंटलं आहेस. खूप छान. कविता पण मस्तच! तुझी 'बलं का गं मंदा' आणि 'कित्ति वेळा सांगायचं हो बाप्पा तुमाला' ही दोन्ही गाणी अजूनही आठवतात. Happy

मराठी बाबा ब्लॅकशिप झकास..
>>> अनुमोदन!!

सानिकाचा खणखणीत आवाज आणि स्पष्ट उच्चार खुप आवडले!

Pages