mahila_1.jpg

सर्व्हे रिपोर्ट

शीर्षक प्रतिसाद
सर्व्हे रिपोर्ट: उपसंहार आणि श्रेयनामावली  संयोजक_संयुक्ता 10
सर्व्हे रिपोर्टः परिशिष्ट   संयोजक_संयुक्ता
सर्व्हे रिपोर्टः विभाग- अर्थकारण  संयोजक_संयुक्ता 3
सर्व्हे रिपोर्टः विभाग- समाज  संयोजक_संयुक्ता 25
सर्व्हे रिपोर्ट: विभाग - प्राथमिक माहिती   संयोजक 12
सर्व्हे रिपोर्टः विभाग- स्वतःविषयी  संयोजक_संयुक्ता 4
सर्व्हे रिपोर्ट: विभाग - शिक्षण  संयोजक 4
सर्व्हे रिपोर्टः विभाग- आरोग्य  संयोजक_संयुक्ता 5
सर्व्हे रिपोर्ट- विवाह आणि लग्नसंस्थेबद्दलची मतं  संयोजक 54
महिला दिन - सर्व्हे रिपोर्ट  संयोजक 36
सर्व्हे रिपोर्टः विभाग -कुटुंब  संयोजक_संयुक्ता 12
सर्व्हे रिपोर्टः विभाग- नोकरी   संयोजक_संयुक्ता 80