मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
कार्यशाळा निकाल लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 40 14 January, 2017 - 19:49
समारोप लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 18 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ० (सुरेश भट - जगत मी आलो असा..) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 11 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ५० ( nachikets - धुळीत ह्या पाऊल... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 24 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ४९ ( devdattag - राहिला देहात आता श्वास नाही...) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 14 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ४६ ( bo-vish - श्वासांची याचना करावी... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 14 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ४८ ( yog - जगावे कसे ते मना ठाव नाही...) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 13 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ४५ ( chinnu - झुरणे हे नवे नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 13 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ४७ ( ganesh_kulkarni - जगातून इतक्यात... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 12 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ४४ ( kaartaa - वाट इतकी पाहिली... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 14 14 January, 2017 - 19:49

Pages