मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
प्रवेशिका - ४३ ( prasad_shir - देव जर ह्रदयात नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 15 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ४२ ( satish.waghmare - जमाव जातो कुठे... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 18 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ४१ ( milya - चार-चौघांसारखे जगणार नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 20 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ४० ( ashwini_k - तुझे खुले केस... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 18 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ३९ ( mi_anandyatri - मी कुणा पटलोच नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 14 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ३८ ( vaibhav_joshi - नजर भिडवायची नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 26 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ३७ ( ADNYAT - मी न वेडा मानसी... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 16 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ३६ ( manisha sadhu - मिठीत येते रंग उधळते... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 25 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ३५ ( mi_anandyatri - मोकळा आहे बरा मी... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 16 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - ३४ ( daad - का कुणा कळलोच ना... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 15 14 January, 2017 - 19:49

Pages