मराठी गझल कार्यशाळा-२

अधिक माहिती

मायबोली मराठी गझल कार्यशाळा-२

शीर्षक लेखक प्रतिसाद शेवटचा प्रतिसाद
प्रवेशिका - २३ ( pulasti - चादर नाही, छप्पर डोक्यावर नाही...) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 31 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - २२ ( zelam - जरी तोडण्याचा मुळी डाव नाही...) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 23 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - २१ ( zaad - जुनेच रस्ते दिशा जुन्या... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 20 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - २० ( vaibhav_joshi - कुठून आला ठराव... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 36 16 May, 2017 - 23:53
प्रवेशिका - १८ ( bedekarm - गूढ तव डोळ्यात केंव्हा... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 32 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - १९ ( mrunmayee - आसवे हा मानला... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 22 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - १७ ( ashwini_s - नेमस्त अंत ज्याला... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 22 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - १६ ( swaatee_ambole - कशाची टोचणी नाही ... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 66 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - १४ ( kautukshirodkar - भेटलो शब्दात नाही... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 35 14 January, 2017 - 19:49
प्रवेशिका - १५ ( prasad_shir - काय वाटते कुणास... ) लेखनाचा धागा kaaryashaaLaa 34 14 January, 2017 - 19:49

Pages