मुलांना शिकवणे

Interactive पद्धतीने मुलांना शिकवणे..........

Submitted by यशस्विनी on 5 July, 2012 - 03:59

माझ्या मुलाला या एप्रिलमध्ये तीन वर्ष पुर्ण झाली...... कालपासुन तो "नर्सरी" मध्ये जायला सुरू झाला. मला असे विचारायचे आहे की आपण "interactive" पद्धतीने किंवा मुलाला कंटाळा न येता खुप आवडेल अश्या प्रकारे त्याचा अभ्यास किंवा इतर गाणी गोष्टी कश्या प्रकारे शिकवु शकतो...........

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मुलांना शिकवणे