ब्रह्मकमळे

आमच्या बागेतील ब्रह्मकमळे

Submitted by ajitv on 5 July, 2012 - 02:04

ह्या वर्षी आमच्या बागेमधे ४५ ते ५० ब्रह्मकमळे एकदम फुलली होती . त्याच्या काही प्रचि

१. पूर्ण उमलेले फूल
IMG_7066.JPG

२. फुले उमलण्याची सुरुवात
IMG_7061.JPG

३. सगळ्या फूलांना एका फोटो मधे पकडण्याचा प्रयत्न
IMG_7088.JPG

४.
IMG_7083.JPG

५.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - ब्रह्मकमळे