आमच्या बागेतील ब्रह्मकमळे

Submitted by ajitv on 5 July, 2012 - 02:04

ह्या वर्षी आमच्या बागेमधे ४५ ते ५० ब्रह्मकमळे एकदम फुलली होती . त्याच्या काही प्रचि

१. पूर्ण उमलेले फूल
IMG_7066.JPG

२. फुले उमलण्याची सुरुवात
IMG_7061.JPG

३. सगळ्या फूलांना एका फोटो मधे पकडण्याचा प्रयत्न
IMG_7088.JPG

४.
IMG_7083.JPG

५.
IMG_7085.JPG

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

ही फुले फुलल्यावर एक छानसा मंद सुगंध पसरतो आसपास. एवढी फुले फुलल्यावर तर सुगंधाची नुसती लयलूट असेल तुमच्याघरी.
सात्विक सौंदर्य + सुगंध = ब्रह्मकमळ
(वस्तुतः हे ब्रह्मकमळ - कॅक्टस ( एक प्रकारचा निवडुंग) या जातीतले आहे, खरे ब्रह्मकमळ हिमालयात आढळते)

खूप छान फोटो, धन्यवाद.

सुंदर.

वस्तुतः हे ब्रह्मकमळ - कॅक्टस ( एक प्रकारचा निवडुंग) या जातीतले आहे, खरे ब्रह्मकमळ हिमालयात आढळते)
अनुमोदन.

सगळ्यांना धन्यवाद.

शशांक : फुले उमल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी सकाळ मधे त्याची बातमी वाचली. असो. आता तोंडात ब्रह्मकमळ हे नाव तोंडात बसले आहे. Happy

कुणाला ह्याचे खरे नाव माहित आहे का?

बापरे किती उमलली आहेत एका वेळी!
सात्विक सौंदर्य + सुगंध = ब्रह्मकमळ>> +१००
आणि कितीही बरोबर असल तरी ह्या फुलाला कॅक्टस नाही म्हणवत.
Happy

मस्त फुललीत फुले. कुंडीत आहे का हे झाड??

कुणाला ह्याचे खरे नाव माहित आहे का?

नि. ग. वर चर्चा झालीय की...

Epiphyllum मधले हे Epiphyllum oxypetalum आहे.

खुपच सुंदर...............

कितीही बरोबर असल तरी ह्या फुलाला कॅक्टस नाही म्हणवत.>>>>++++१११

खासच Happy