डिश वॉशिन्ग मशिन.

डिश वॉशिन्ग मशिन.

Submitted by इन्ना on 6 June, 2012 - 03:10

भारतात रहाणारे कोणी डिश वॉशिन्ग मशिन वापरतात का? त्याचे फायदे , तोटे, उपयुक्तता याबद्दल चर्चा करण्यासाठी हा धागा!
: कामवाली बाई ह्या प्रक्रणाने त्रस्त बाहुली:

Subscribe to RSS - डिश वॉशिन्ग मशिन.