शुक्र रवि युति

शुक्र रवि युति

Posted
6 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

येथे चिमण व आस्चिग यांचे लिखाण, नंतर सावकाशीने इथे वाचता यावे म्हणून मी इथे नुसतेच चिकटवले होते - मला अजून सगळे कळले नाही. (त्यामुळे, मायबोलीवरील पद्धतीप्रमाणे काहीतरी अर्वाच्य, कुजकट प्रतिसाद द्यायला पाहिजेत, पण आताशा बहुतेक सगळेच तसे करतात, त्यात आणखी माझी भर कशाला?)
(टीप - या लेखाचा सहलेखक मायबोली वरील खगोलशास्त्रज्ञ आशिष (आश्चिग) आहे. त्यामुळे काही प्रश्न असल्यास त्याला विचारा. Proud )

विषय: 
प्रकार: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - शुक्र रवि युति