बाबागिरी

नुस्कान काय हाय?

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago

अनेक गोष्टी अपायकारक ठरु शकतात.
ज्यांच्याकरता त्या तशा ठरल्या अशांबद्दल थोडे.

http://www.whatstheharm.net/homeopathy.html
(४३७ लोकांना हानी पोचली)

http://www.whatstheharm.net/astrology.html
(६० हजार लोकांना धोका झाला)

http://www.whatstheharm.net/fengshui.html
(५ लोकांचे नुकसान झाले)

विषय: 
प्रकार: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - बाबागिरी