वाघोबा

वाघोबा

Submitted by bnlele on 6 January, 2012 - 06:15

वाघोबा

मी नाई छोटी,
टोपि जरी मोठी,
आजोबांची काठी,
जरि हात भर मोठी.
बाबांचे बूट,
नाई फक्त सूट,
काजळाची मिशि,
पुसणार नाई तशी.
बॅग आहे जड,
तरि ध्रली धड,
घड्याळाचे काटे,
खरे कि खोटे ?
हलत नाईए काटा,
अडल्या तुमच्या वाटा !
मुकाट द्या खाऊ-
वाघोबा मी-
तुम्हालाच खाऊ !

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - वाघोबा