निकॉन डि ५१००

काही प्रयोग

Submitted by विनायक.रानडे on 16 December, 2011 - 04:54

माझ्या मोठ्या मुलाने (समीर) आमच्या डि ५१०० कॅमेराने हे केलेले प्रयोग

ASA - 160, Lens - 18 mm, Shutter - 1/250 s, Aperture - f8
23.jpgASA - 200, Lens - 105 mm, Shutter - 1/80 s, Aperture - f5.6
24.jpg

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - निकॉन डि ५१००