भ्रष्टाचार निर्मूलन

केजरीवाल , जिंकण्यासाठी लढताय कि... [२]

Submitted by मी-भास्कर on 16 September, 2012 - 06:43

केजरीवाल , जिंकण्यासाठी लढताय कि..[२]
छोटा सुमो आता अण्णा-सुमो नसून केजरीवाल-सुमो आहे.

अण्णा आणि केजरीवाल , तुमच्या प्रत्येकासमोर आता असे १०० अगडबंब सुमो कुस्तीसाठी उभे आहेत. आणि ते तुमच्याकडे या चित्रातील सूमोप्रमाणेच 'बच्चा है' अशा आविर्भावात पाहाताहेत हे नक्की.
केजरीवाल, तुम्ही राजकारणात उतरण्याचे ठरविल्यापासून तुमच्याकडे तर ते अधिक निर्विकारपणे पाहाताहेत, कारण तुम्ही त्यांना हव्या असलेल्या जागी कुस्तीसाठी आपणहून गेलेले आहात.
Anna and corruption.jpg

विषय: 

अण्णा, जिंकण्यासाठी लढताय कि..[१]

Submitted by मी-भास्कर on 31 July, 2012 - 03:36

अण्णा, जिंकण्यासाठी लढताय कि..[१]

राजकारणात उतरल्यावर तर कुस्ती अशा विविध १०० अगडबंब सुमोंशी आहे हे नक्की.
Anna and corruption.jpg

आदरणीय अण्णा,
सादर दंडवत.
एक समर्थक या नात्याने हे पत्र.

भ्रष्टाचार

Submitted by sahebrao ingole on 15 December, 2011 - 06:58

सकाळचे नऊ वाजले होते. पक्या, टोनी ,खपल्या एका मागून एक आले आणि जग्गू भाई च्या रूम समोर चकरा मारू लागले. त्यांच्या चेह-यावर चिंतेचे भाव उमटले होते... तेवढ्यात जोरात दारावरची बेल वाजली आणि रामू नोकर पळत आला.. दरवाजा उघडून आत गेला त्या पाठोपाठ दरवाजा बंद झाला.. काही वेळाने तो बाहेर आला तसे तिघे हि उतावीळ होवून आत जाण्याचा प्रयत्न करू लागले...
" पांच मिनट रुकना पडेगा..भाई अभी बाथरूम गया है.."
" आरे पण भाई को बोला क्या आपुन रस्ता देखरेला है.. "
" बोला तो था. ..पण मुह में बराश था..ओ क्या बोले मेरेकू कूच समझा नही.."
"साला ये भी घोन्चू है..."
" क्या बोला...आपुन..."

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - भ्रष्टाचार निर्मूलन