अवघड निर्णय

निर्णय तुम्हीच घ्यायचा आहे.

Submitted by तैमूर on 24 March, 2020 - 23:08

संत एकनाथ एकदा नदीवर स्नानास गेले असता बाहेर आल्यावर एक विकृत माणूस त्यांच्यावर थुंकला. त्यांनी परत नदीत बुडी मारली आणि बाहेर आले. विकृत परत थुंकला, नाथांनी परत बुडी मारली. अस १०८ वेळा घडलं. नाथांनी ना त्याला शिव्या दिल्या, ना शाप दिले, न काही बोलले.

शिक्षकांनी ही गोष्ट वर्गात सांगितली आणि त्यांनी यावरून या गोष्टीच तात्पर्य कुणी सांगेल का….?
असा प्रश्न केला ज्याने त्याने आपापल्या बुद्धीप्रमाणे उत्तर दिली:

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अवघड निर्णय