चंद्र ग्रहण

आकाशातील गमती जमती- ८/११/२०२२ चे चंद्र ग्रहण!

Submitted by मार्गी on 2 November, 2022 - 05:19

✪ ८ नोव्हेंबर रोजी चंद्र ग्रहण- पूर्ण भारतातून दिसणार
✪ सहजपणे उघड्या डोळ्यांनी बघता येईल
✪ चंद्राच्या जवळच युरेनस- बायनॅक्युलरमधून सहज बघता येईल
✪ सौ फॉरवर्ड नॉलेज की, एक खुद के अनुभव की!
✪ मनोरंजक अनुभवातून विचारांना चालना
✪ ग्रहणात चंद्र लाल का दिसतो?
✪ माझं दु:ख सर्वांत मोठं! नक्की ना?

'खग्रास चंद्र ग्रहण' १५-१६/०६/२०११

Submitted by चातक on 16 June, 2011 - 03:58

--------------------------------------------------------------------------------
'खग्रास चंद्र ग्रहण'
=================

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - चंद्र ग्रहण