केळवे-माहीम

महिकावतीची बखर - भाग ४ : बिंब घराण्याची ठाणे - कोकणची राजवट ...

Submitted by सेनापती... on 16 May, 2011 - 04:16

महिकावतीची बखर - भाग ३ : प्रताप बिंबाची कोकणावर स्वारी ...

Submitted by सेनापती... on 15 May, 2011 - 09:38

महिकावतीची बखर - भाग २ : बखरीतील जुनी नावे ...

Submitted by सेनापती... on 14 May, 2011 - 05:33

महिकावतीची बखर - भाग १ : प्रस्तावना ...

Submitted by सेनापती... on 13 May, 2011 - 10:36

महिकावतीची बखर हे इतिहासआचार्य कै. वि. का. राजवाडे यांनी लिहिलेले आणि वरदा प्रकाशन यांनी प्रकाशित केलेले पुस्तक ३-४ वर्षापूर्वी अचानक माझ्या वाचनात आले. त्यानंतर हे पुस्तक मी अनेकदा वाचून काढले. पुस्तकाची पहिली आवृत्ती १९२४ साली तर दुसरी आवृत्ती १९९१ साली प्रकाशित झाली होती. मला मिळालेले पुस्तक २० वर्षे जुने असून ते अद्याप सुस्थितीत आहे. राजवाडे यांना ही बखर कल्याणच्या सदाशिव महादेव दिवेकर नामक व्यक्तीने वसईच्या हिरा हरी भंडारी यांच्याकडून मिळवून दिली होती. सध्या ही बखर बहुदा राजवाडे यांच्या धुळे येथील संस्थेत आहे.

विषय: 
Subscribe to RSS - केळवे-माहीम