जमीन

सुटे शेर

Submitted by अनंत ढवळे on 1 April, 2012 - 05:17

काही जुने सुटे शेर ..

फाटकी पायात चप्पल जोवरी
तापते रस्त्यात डांबर तोवरच

***
सांगते निर्व्याज हे हसणे तुझे
आपले अस्तित्व नाही बेगडी

***
कसेल त्याची जमीन बाबा
रोड तुझ्या बापाचा नाही !

****
जन्माचा डोंब उठत जाणारा
इच्छांची भूक सतत जळणारी

*******

जग बहुधा पालटून गेले
मी रस्ता चुकलेला नाही.....

अनंत ढवळे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - जमीन