ऊर्जेचे अंतरंग-०९: ऊर्जेची मूलतत्त्वे

ऊर्जेचे अंतरंग-०९: ऊर्जेची मूलतत्त्वे

Submitted by नरेंद्र गोळे on 5 May, 2011 - 07:58

ऊर्जा ही बहुधा विश्वाचे अंतर्बाह्य वर्णन करू शकेल अशी एक अर्थपूर्ण अभिव्यक्ती आहे. भौतिकशास्त्र व जीवशास्त्र यांसाठी ती आधारभूत आहेच, शिवाय आपल्या उद्योगसंपन्न समाजाच्या बहुतेक आविष्कारांसाठीही ती महत्त्व राखते. ऊर्जा म्हणजे दळणवळण, वातानुकूलन, शेतीसाठी लागणारी खते आणि उद्योगांना लागणारी रासायनिक उत्पादने ह्यांसाठीचे इंधनच नव्हे तर अन्न, घरबांधणी व एकूणच मानवाच्या कल्याणासाठी लागणारे इंधन होय.

Subscribe to RSS - ऊर्जेचे अंतरंग-०९: ऊर्जेची मूलतत्त्वे