व्होल्वो

गंध कुणाचा

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

माझं जुनं लिखाण परत एकदा माबोवर चढवतेय.
-------------------------------------------------------------------
वोल्वो बसेस चा प्रवास आणि सुगंधाचे भयानक नाते असते. यालाच 'भीषॉन शुंदॉर' म्हणत असावेत.

प्रकार: 
Subscribe to RSS - व्होल्वो