फलेषु सर्वदा

फलश्रुती - भाग १ - श्रीफळ

Submitted by दिनेश. on 4 April, 2011 - 08:35

॥ श्री ॥
नारिकेलसमाकाराः दृश्यन्तेऽपि हि सज्जनाः ।
अन्ये च बदरीकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥

या मालिकेची सुरवात, श्रीफळापासून करावी, हे ओघाने आलेच. नारळाचा उल्लेख एक फळ म्हणून करावा, हे बहुतांशी किनारपट्टीतील लोकांना रुचणार नाही.

गुलमोहर: 

फलश्रुती - फळांसंबंधी मालिका - मुखपृष्ठ

Submitted by दिनेश. on 4 April, 2011 - 08:33

आजच्या पाडव्याच्या सुमुहुर्तावर एका नवीन लेखमालिकेची सुरवात करायचा विचार करतोय.

माझ्या पहिल्या काहि लेखांपैकी एक होता, फ़लेषु सर्वदा. त्यावेळी पहिल्यांदाच भारताबाहेर पडलो होतो. अनेक अनोखी फळे चाखली, आणि त्यावेळी भारतात ती मिळतही नसत.
पण त्यानंतर पूलाखालुन बरेच पाणी वाहून गेले. अगदी एक्झॉटिक म्हणावीत, अशी फळेही भारतात मिळू लागली आहेत. आणि अर्थातच ती अपरिचित राहिली नाहीत.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - फलेषु सर्वदा