श्रीफळ

फलश्रुती - भाग १ - श्रीफळ

Submitted by दिनेश. on 4 April, 2011 - 08:35

॥ श्री ॥
नारिकेलसमाकाराः दृश्यन्तेऽपि हि सज्जनाः ।
अन्ये च बदरीकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥

या मालिकेची सुरवात, श्रीफळापासून करावी, हे ओघाने आलेच. नारळाचा उल्लेख एक फळ म्हणून करावा, हे बहुतांशी किनारपट्टीतील लोकांना रुचणार नाही.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - श्रीफळ