साबुदाणा खिचडी

किन्वाची खिचडी (साबुदाण्यासारखी)

Submitted by अस्मिता. on 6 January, 2021 - 17:28
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फ्लॉवरची 'सा. खि.' भाजी

Submitted by नीधप on 21 December, 2012 - 04:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

किन्वाची साबुदाणा खिचडी

Submitted by कल्पु on 20 March, 2011 - 11:55
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - साबुदाणा खिचडी