सगुणाबाग

हा खेळ सावल्यांचा .....

Submitted by विशाल कुलकर्णी on 25 February, 2011 - 00:02

सगुणाबागेत टिपलेली दोन प्रकाशचित्रे .....

प्रचि १ : तिथले पाँड हाऊस आणि त्याचे पाण्यात पडलेले देखणे प्रतिबिंब....

प्रचि २ : तळ्याकाठी असलेली नारळाची झाडे आणि त्याचे पाण्यात पडलेले मनोरम प्रतिबिंब....

याच दोन्ही जागांची रात्री (मावळतीच्या वेळी) जरा वेगळ्या कोनातुन घेतलेली प्रकाशचित्रे...

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - सगुणाबाग