कॅलिडोस्कोप

कॅलिडोस्कोप

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 5 March, 2018 - 00:23

कॅलिडोस्कोप

माझ्याकडे आहे एक कॅलिडोस्कोप
ज्यात काहीही पाहिले तरी मोहकच दिसते
अगदी दु:खही
तसा तो तुमच्याकडेही आहे
फक्त त्याच्या काचा साफ करायच्या
पुटे काढायची
काम , क्रोध ,मद , लोभ , मोह , मत्सर यांची
थोड्या रंगीबेरंगी काचा टाकायच्या
प्रेम , बंधुभाव , त्याग , सेवाभाव , भूतदया
इत्यादीच्या
मग प्रत्येक दु:ख वेगवेगळे मोहक आकार
आणि रंग घेऊन सजते सुखाचा

© दत्तात्रय साळुंके

कॅलिडोस्कोप

Submitted by मी मुक्ता.. on 21 February, 2011 - 23:19

आयुष्यात काही क्षण सुखाचे असतात, काही दु:खाचे, काही रागाचे, लोभाचे.. पण काही क्षण मात्र असे येतात की त्यावेळी त्या भावनेपेक्षा काळिज हलवुन टाकणारी त्या भावनेची तीव्रताच मनात घर करुन रहाते.. अगदी कित्येक वर्षांनी जरी आठवले ते क्षण तरी ते तितकेच तीव्र असतात. असं म्हणतात की काळाबरोबर सगळे रंग फिकट होत जातात. पण काही रंगांचे फटकारे मात्र सूर घोटुन अधिक अस्सल व्हावे तसे अधिकच चमकदार होत रहातात....
--------------------------------------------------------------------------------

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - कॅलिडोस्कोप