कॅलिडोस्कोप

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 5 March, 2018 - 00:23

कॅलिडोस्कोप

माझ्याकडे आहे एक कॅलिडोस्कोप
ज्यात काहीही पाहिले तरी मोहकच दिसते
अगदी दु:खही
तसा तो तुमच्याकडेही आहे
फक्त त्याच्या काचा साफ करायच्या
पुटे काढायची
काम , क्रोध ,मद , लोभ , मोह , मत्सर यांची
थोड्या रंगीबेरंगी काचा टाकायच्या
प्रेम , बंधुभाव , त्याग , सेवाभाव , भूतदया
इत्यादीच्या
मग प्रत्येक दु:ख वेगवेगळे मोहक आकार
आणि रंग घेऊन सजते सुखाचा

© दत्तात्रय साळुंके

Group content visibility: 
Use group defaults

छान!