पुणेरी पाटी

माझी पुणेरी पाटी...!!!

Submitted by MallinathK on 1 February, 2011 - 01:39

सोसायटीत ओनर पार्कींग नसल्याने कॉमन पार्कींग मध्ये गाडी पार्क करावी लागते. त्यामुळे गाडीवर नेहमी कोण न कोण बच्चे कंपणी बसलेली असतेच. खुप वेळा समजाउन सांगितले तरी ऐकत नाही. या रविवारीही असंच दोघे मुलं गाडीवर बसलेली, वर कहर म्हणजे आरसे हालव, गियर टाक वगैरे करत होती. तेव्हा मी त्या मुलांना खडसावलेले. वाटले प्रकरण तिथेच संपले असेल. पण काल सकाळी जेव्हा गाडी काढली तेव्हा जाणवले की गाडीच्या इग्निशन मध्ये काड्या खुपसुन ते बंद केलंय, त्यामुळे चावी इग्निशन मध्ये जात नव्हती.

विषय: 
Subscribe to RSS - पुणेरी पाटी