निबंध

दोन 'नमुन्यांचे' निबंध

Submitted by पाषाणभेद on 8 November, 2011 - 15:25

महाराष्ट्रातील अशीच एक शाळा. इयत्ता ९ वी च्या प्रथमसत्र परिक्षेतील हिंदी विषय. निबंधाचा प्रश्न- मेरा प्रिय नेता.
निवडलेल्या दोन 'नमुन्यांचे' निबंध खाली देत आहे.


नमूना क्रं. एक-

प्र. ६ वा
मेरा प्रिय नेता:-

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

निबंध स्पर्धा - माझे आवडते पुस्तक

Submitted by संयोजक_संयुक्ता on 27 January, 2011 - 18:37

mbs_nibandh.jpg

बिरबल आणि बादशहा, राजपुत्र ठकसेन, हिमगौरी... की विम्पी किड? चांदोबा, किशोर, चंपक आणि फँट्म, मॅन्ड्रेकचे कॉमिक्स.. छोट्यांना त्यांच्या आवडत्या पुस्तक/मासिकाबद्दल सांगण्याची संधी. पुस्तक कोणत्याही भाषेतलं असो, त्यांना ते का आवडतं याबद्दल त्यांनी मराठीत लिहायचं किंवा सांगायचं! कोणतं एकच नाही ठरवता येत? मग जेवढ्यांबद्दल लिहावं वाटेल तेवढ्यांवर लिहीता येईल. अगदी दहा ओळींपासून हज्जार ओळींपर्यंत..
ही स्पर्धा आहे हे लक्षात ठेवा!

विषय: 
Subscribe to RSS - निबंध