तूरीच्या दाण्यांची भाजी

तूर्वांगं (तूर वांगं)

Submitted by डॅफोडिल्स on 10 January, 2011 - 07:29
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - तूरीच्या दाण्यांची भाजी